Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
preddiplomski studij, zimski semestar
 
Deskriptivna geometrija
tjedno opterećenje 2+1+2
ECTS bodovi: 6


TJEDAN


OBLIK NASTAVE


TEME


PRIPREMA

1.
predavanje
Proširena euklidska ravnina. Krivulje 2. stupnja.
auditorne vježbe
Konstrukcija krivulja 2. stupnja (elipsa, hiperbola, parabola). kontrolna pitanja
konstrukcijske vježbe
Konstrukcija krivulja 2. stupnja
predlošci za vježbe
2.
 
predavanje
Prošireni euklidski prostor. Osnovni stereometrijski odnosi. Osnovne vrste projiciranja.
Uvod u Mongeovu metodu projiciranja.
Točka. Pravac. Dužina.
kontrolna pitanja
auditorne vježbe
Točka, dužina, pravac, prave veličine.
domaća zadaća
konstrukcijske vježbe
Rješavanje zadataka.
zadaci za vježbe
dodatni zadaci
3.
predavanje
Geometrijska tijela.
Projekcije tijela s osnovkom u ravnini projekcije. Bokocrt.
  kontrolna pitanja
auditorne vježbe
Projekcije tijela s osnovkom u ravnini projekcije.
domaća zadaća
konstrukcijske vježbe
Rješavanje zadataka.
zadaci za vježbe
4.
 
predavanje
Ravnina. Pravac i točka u ravnini. Dvije ravnine.   kontrolna pitanja
auditorne vježbe
Ravnina. Pravac i točka u ravnini. Dvije ravnine.
domaća zadaća
konstrukcijske vježbe Rješavanje zadataka. Kontrolni test
zadaci za vježbe 1, 2
5.

 
predavanje
Perspektivna kolineacija i afinost.
kontrolna pitanja
auditorne vježbe
Perspektivna kolineacija i afinost.

konstrukcijske vježbe
Rješavanje zadataka.

6.

 
predavanje
Probodište pravca i ravnine. Okomitost.
kontrolna pitanja
auditorne vježbe
Probodište pravca i ravnine. Okomitost.
domaća zadaća
konstrukcijske vježbe
Rješavanje zadataka.
zadaci za vježbe 1, 2
7.

 
predavanje
Projiciranje geometrijskih likova. Rotacija.
  kontrolna pitanja
auditorne vježbe
Projiciranje geometrijskih likova. Rotacija.
domaća zadaća
konstrukcijske vježbe
Rješavanje zadataka. Zadavanje 1. programa
zadaci za vježbe 1, 2
Zadaci za 1. program
upute za izradu modela
8.
predavanje
Aksonometrijske metode.
 
auditorne vježbe
Projiciranje geometrijskih tijela u općem položaju.
tangente elipse
konstrukcijske vježbe
Izrada 1. programa.
zadaci za 1. program
9.
predavanje
1. kolokvij
kontrolna pitanja  
auditorne vježbe
Uvodno o programu Rhinoceros

konstrukcijske vježbe
Izrada 1. programa. Zadavanje 2. programa
1.program-modeli
zadaci za 2. program
10.
 
predavanje
Aksonometrijska slika objekta u programu Rhinoceros
Primjeri
Plohe.

kontrolna pitanja
auditorne vježbe
Aksonometrijska slika veza dviju greda (Rhino)

konstrukcijske vježbe
Izrada 2. programa. Zadavanje 3. programa
2. program-dodatni zadaci
zadaci za 3. program
11.

 
predavanje
Presjeci stožaca, valjaka i sfere.
Rotacijske plohe
  kontrolna pitanja
zadaci za vježbu (kolokvij)
auditorne vježbe
Presjeci (Rhino).
konstrukcijske vježbe
Izrada 3. programa. Zadavanje 4. programa
3. program-dodatni zadaci
12.

 
predavanje
Prostorne krivulje. Prodori stožaca, valjaka i sfere.
Ljuske, kupole i svodovi
kontrolna pitanja
zadaci za vježbu (kolokvij)  
auditorne vježbe
Prodori (Rhino).
zadaci za 4. program
konstrukcijske vježbe
Izrada 4. programa. Zadavanje 5. programa
1. program - rješenja u Rhinu
13.
predavanje
Kotirana projekcija. Primjena kotirane projekcije na prometnice. Idealni tereni.
kontrolna pitanja
domaća zadaća (kolokvij)  
auditorne vježbe Idealni tereni - ravna prometnica (Rhino).
1. primjer, 2. primjer
zadaci za 5. program
konstrukcijske vježbe
Izrada 5. programa. Zadavanje 6. programa
teksture za renderirani prikaz
14.
 
predavanje
Idealni tereni - prometnica u nagibu. Topografske plohe.
 
auditorne vježbe
Prometnica na terenu.(Rhino).
zadaci za 6. program
konstrukcijske vježbe
Izrada 6. programa.

15.
 
predavanje
2. kolokvij
 
auditorne vježbe
Analiza postignutih rezultata.

konstrukcijske vježbe
Popravak programa i popravni kolokvij.