2.4.3. Topografska ploha

Nepravilni prirodni teren nazivamo topografskom plohom. U kotiranoj projekciji takvu plohu, isto kao i ravninu, prikazujemo slojnicama, odnosno njezinim linijama koje sadrže točke istih kota. Pri određivanju kota slojnica topografskih ploha, za nultu horizontalnu ravninu uzima se ravnina razine mora.Slika 2.168a

Slika 2.168bSlika 2.169a: Topografska karta područja u Hrvatskom Zagorju.

Slika 2.169b: Slika područja s prethodne karte s iscrtanim slojnicama.


Modeliranje topografske plohe u programu Rhino

Topografske plohe zadavat ćemo predlošcima na kojima su iscrtane njihove slojnice. Prilikom modeliranja topografske plohe (terena) u programu Rhino njezinu najnižu slojnicu smještavat ćemo na visinu 10.

PRIMJER: Topografska ploha zadana je sljedećim predloškom. U programu Rhino treba modelirati plohu terena.
modeliranje slojnica i plohe terena


Završna slikaSonja Gorjanc, Helena Koncul - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu