Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
preddiplomski studij, zimski semestar
Deskriptivna geometrija


Tijekom zimskog semestra studenti polažu
 • 2 kolokvija (u 9. i 15. tjednu nastave)
  Za svaki od njih, za studente koji ne ostvare dovoljan broj bodova, u istom će se tjednu održati popravni kolokvij.

  Nadalje, studenti izrađuju
 • 5 programa na konstrukcijskim vježbama.
  Prvi se program konstruira u olovci, a ostali se modeliraju na računalu u programu Rhinoceros.
  Nastavnik/ica koja vodi vježbe provjerava svaki program (znanje i izradu), i nakon uspješne obrane zadaje zadatak za sljedeći program.

  Pored toga studenti će tijekom nastave pisati
 • kratke kontrolne testove.
  Ti testovi služe studentima za bolji uvid u uspješnost njihovog učenja i nastavniku/icama za bolje ocjenjivanje rada na vježbama.


  UVJETI ZA POTPIS
 • Redovito pohađanje nastave (minimalno 75% predavanja, 100% vježbe).1
 • 35% točno riješenih zadataka na svakom od kolokvija.2
 • Točno konstruiranih/modeliranih i obranjenih 5 programa.


  ISPIT
  Ispit se sastoji od pismenog (crtanje u olovci i rad na računalu) i usmenog dijela.


  OSLOBAĐANJE OD POLAGANJA USMENOG I DIJELA PISMENOG ISPITA
  Studenti se mogu osloboditi polaganja ispita ako su redovito pohađali nastavu te ako imaju
 • 50% točno riješenih zadataka na svakom od kolokvija i
 • uspješno konstruiranih/modeliranih svih 5 programa.
  Ti studenti polažu pismeni ispit koji se sastoji od crtanja samo jednog zadatka u olovci, a sadržajno odgovara prvom programu. Rješenjem takvog zadatka student/ica potvrđuje svoju ocjenu iz kolegija.


  1 Bolovanje dulje od tjedan dana studenti prijavljuju studentskoj referadi fakulteta i tada se individualno dogovara način na koji će nadoknaditi vježbe kojima nisu mogli prisustvovati. Opravdavanje kraćih bolovanja studenti rješavanju s nastavnicom koja vodi vježbe za njihovu grupu.
  2 Ako student/ica ne riješi točno 35% zadataka na 1. kolokviju (redovitom ili popravnom koji se održavaju u 11. mjesecu), gubi pravo na potpis.