2.4.2. Prometnica na idealnom terenu

Kotiranu projekciju koristit ćemo u rješavanju situacije zemljanih radova za izgradnju prometnica na idealnom terenu i topografskoj plohi. U tim zadacima na zadanom terenu treba odrediti područja u kojima se zadana prometnica nalazi iznad ili ispod terena, odrediti plohe nasipa i usjeka uz tu prometnicu te njihove presjeke sa zadanim terenom. Osnovni pojmovi koje ćemo pritom koristiti su sljedeći:
 • idealni teren - nagnuta ravnina

 • planum (posteljica) prometnice - gornja ploha donjeg ustroja prometnice

 • neutralna (razdijelna) linija - presjek ravnine planuma i plohe terena\(^*\)

 • nasip - dio ravnina ili plohe nagiba \( n_N=\frac{2}{3}\) (vidi sliku 2.162a)\(^*\)

 • usjek - dio ravnine ili plohe nagiba \(n_U=\frac{4}{5}\) (vidi sliku 2.162b)\(^*\).
  \(^*\) Prometnice GFZ:
  neutralna linija \(\rightarrow\) linija terena
  ploha nasipa \(\rightarrow\) pokos nasipa, \( n_N=1:1.5\)
  ploha usjeka \(\rightarrow\) pokos usjeka, \( n_N=1:1.25\)


Slika 2.162a


Slika 2.162b


U zadacima će se rješavati situacije zemljanih radove za prometnice u pravcu (to su one kojima je os pravac) i krivini (os je dio kružnog luka). Uzdužni nagib prometnice može biti 0 ili neki pozitivni broj. Mi ćemo prometnice nagiba 0 nazivati prometnicama bez nagiba.

Prometnica u pravcu bez nagiba na idealnom terenu

Prometnica u krivini bez nagiba na idealnom terenu

Plato s prilaznom prometnicom na idealnom terenu

Prometnica u pravcu i krivini bez nagiba na idealnom terenu

Prometnica u pravcu i nagibu na idealnom terenu


Sonja Gorjanc, Helena Koncul - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu