Prometnica u pravcu i krivini bez nagiba na idealnom terenu

U našim jednostavnim primjerima os prometnice (koja je dijelom u pravcu, a dijelom u krivini) zadavat ćemo tako da se pravac i kružni luk tangencijalno spajaju. U primjerima bližim praksi os takvih prometnica određuje se tako da se pravac i kružni luk spajaju preko prijelazne krivine. Za prijelazne krivine koristi se klotoida (transcendentna ravninska krivulja kojoj se zakrivljenost proporcionalno povećava s duljinom luka) i kubna parabola.

Zadatak 4: Idealni teren je ravnina \(\small \Sigma\) nagiba 18 %. Ta je ravnina na slici 2.166a zadana mjerilom nagiba i slojnicom 5. Prometnica bez nagiba, širine 12 m, na koti 16, na predlošku je zadana svojom osi. Riješite situaciju zemljanih radova.

1. rješenje - kotirana projekcija

Slika 2.166a
Slika 2.166b: Rješenje zadatka 42. rješenje - program Rhino

Slika: Rješenje zadatka u aksonometriji.

RJEŠENJE

idealni teren, planum i neutralna linija

plohe nasipa i usjeka

završna slika

završna slika - slojnice

Sonja Gorjanc, Helena Koncul - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu