Vijesti

Uspješno završena prva faza mjerenja na plaži Ploče (Kantrida, Rijeka)

Prva faza mjerenje na plaži Ploče (Kantrida, Rijeka) završena je s ožujkom 2020. godine, a započela u prosincu 2019. godine. Tijekom prve faze mjerenja provedeno je više aktivnosti predviđenih planom projekta: eksperimentalno dohranjivanje plaže, geodetsko praćenje plaže, mjerenje morskih valova ispred plaže putem valografske plutače, praćenje morskih razina i oborine. Sljedeća faza mjerenje počinje u listopadu 2020. godine i završava u travnju 2021. godine.

Digitalni model terena. Plaža je snimana metodom fotogrametrije (pomoću drona) u nizu od 8 izlazaka na teren, u intervalu od 16 siječnja do 20 ožujka 2020.
Fotografija plaže nakon provedenog dohranjivanja
Plaža nakon višemjesečnog erozivnog djelovanja valova i oborinskih dotoka
Geodetsko praćenje koje prikazuje zone erozije odnosno nasipanja materijala, a posljedično i glavne smjerove transporta materijala pod djelovanjem valova mora te oborinskih dotoka s kopna