BEACHEX WEBINAR

8.10.2020.

Izv.prof.dr.sc. Dalibor Carević, dipl. inž. građ.

PROJEKT BEACHEX 2019-2023 – ODRŽIVA GRADNJA PLAŽA-GRADNJA NOVIH I POVEĆANJE KAPACITETA POSTOJEĆIH PLAŽA

Hrvatske plaže su pod pritiskom turizma s jedne strane gdje se teži povećanju kapaciteta plaža te utjecaja klimatskih promjena s druge strane koje povećavaju erozijski potencijal olujnih valova. Na strateškoj razini, Hrvatska provodi osnovne mjere s ciljem učinkovitog upravljanja plažama ali u tom procesu nedostaje tehnička podrška. Upravo definiranje tehničke podrške za potrebe dugoročnog dohranjivanja postojećih i nasipavanja novih žala u Hrvatskoj s minimalnim utjecajem na okoliš je cilj ovog projekta. Projekt uključuje izradu sveobuhvatne baze lokacija, opsežna terenska mjerenja morfologije žala, ronilačke preglede o stanju podmorske biocenoze te numeričko modeliranje erozije.

Assoc. prof. Suzana Ilić, M.Sc.Civ.Eng.

NOVE TEHNOLOGIJE U IZUČAVANJU EROZIJE PLAŽA

Redoviti programi praćenja plaža uvedeni su u mnogim zemljama širom svijeta. Podaci dobiveni kroz programa praćenja pomogli su razumijevanju procesa koji uvjetuju promjene plaža. Prikupljene spoznaje se koriste za projektiranje prirodnih i umjetnih zaštitnih shema i za procjenu učinaka klimatskih promjena na plaže. Ovo će predavanje predstaviti različite tehnologije koje se koriste za praćenje visinskih kota plaža i kako se ti podaci mogu koristiti za održivo upravljanje. Prednosti i ograničenja tehnologija koje se koriste in-situ kao i triju kategorija daljinskog snimanja na terenu, bit će predstavljeni na primjerima iz Velike Britanije i Hrvatske. Izlaganje će završiti s preporukama za provedbu programa praćenja plaža u Hrvatskoj.

Carl Green, CEng. MICE.
Head of Engineering Wyre Council and Chair of North West & North Wales Coastal Group

UK EXPERIENCES IN COASTAL MANAGEMENT FOR THE CASE OF WYRE BOROUGH COUNCIL

Many coastal cities around UK rely on traditional coastal flood protection schemes. Some have been recently redesigned, taking into account future climate predictions and designed to improvements of the quality of life on the sea front. This talk will introduce a framework for the development of coastal protection schemes in the UK based on the Shoreline Management Plan, a non-statutory policy document for coastal flood and erosion risk management and planning. The talk will focus on the Fylde coast, in the North West of England, where research and monitoring have contributed to the development of new coastal defences in recent years. Using the newly built Rossall Coastal Defence as an example, it will explore what is involved in building and maintaining such defences and how they can contribute to wider benefits for coastal communities.

Doc.dr.sc. Igor Ružić, dipl. ing. građ.

GEODETSKO PRAĆENJE EROZIJE PLAŽE PLOČE (KANTRIDA, RIJEKA) U PERIODU SIJEČANJ-OŽUJAK 2020

U periodu od siječnja do ožujka 2020. godine provedeno je 8 uzastopnih mjerenja morfologije plaže Ploče u Rijeci pomoću bespilotne letjelice. Mjerenja je proveo Geodetski zavod Rijeka u suradnji s Građevinskim fakultetom iz Rijeke. Iz mjerenja su generirani precizni trodimenzionalni oblaci točaka tijela žala i okolnog područja, te su napravljene analize promjena volumena i presjeka tijela žala. Zabilježene su promjene tijela žala nakon eksperimentalne dohrane žala (provedene u sklopu projekta BEACHEX), promjene uzrokovane djelovanjem valova te promjene uzrokovane otjecanjem oborinskih voda. U prezentaciji će biti detaljno opisana korištena tehnologija snimanja žala pomoću bespilotne letjelice, te će seopisati mogućnost primjene tehnologije na drugim plažama na hrvatskoj obali.

Doc. dr. sc.Kristina Pikelj, prof. geol. i geog.

PRAĆENJE TRANSPORTA I BRZINE TROŠENJA SEDIMENTA NA PLAŽI PLOČE (KANTRIDA) U ZIMI 2020/21 METODOM PAMETNIH OBLUTAKA

Metoda “pametnih oblutaka” je inovativna metoda koja koristi prethodno sakupljene i označene oblutke koji se nakon vraćanja u obalni sustav prate. Praćenjem oblutaka moguće je sakupiti brojne vrijedne informacije kao što su brzina i smjerovi kretanja sedimenta u području od interesa, koliko se brzo u danim prilikama sediment troši, kako morfologija zrna utječe na kretanje na području koje se proučava i sl. Dobiveni podaci pomažu rekonstruirati detalje obalnih procesa u danim valnim i vremenskim prilikama, te tako olakšavaju donošenje odluka kod upravljanja segmentima obale, naročito kad je u pitanju odabir mehanizma zaštite obale od erozije, a posebice nasipavanje plaža.

Izv. prof. Petar Kružić, mag. biol.

STANJE PODMORSKE BIOCENOZE NA PLAŽAMA S INTEZIVNIM DOHRANJIVANJEM (PLAŽA PLOČE)

Cilj biološkog dijela istraživanja su dugoročne promjene u raznolikosti vrsta makrobentosa u podmorju plaža kao odgovor na promjene u profilu plaža i veličini materijala nakon dohrane plaža. Veličina zrna sedimenta najvažniji je čimbenik koji određuje bioraznolikost plaže, s mogućim jakim pogoršanjem ekosustava plaže nakon dohrane s prefinim ili pregrubim sedimentom. Učinak dohrane plaža najčešće ima velik utjecaj na način zonacije morskih organizama. Da bismo zaštitili obalni okoliš, moramo znati koje su plaže biološki vrjednije od ostalih i da li im je potreban status zaštite. Budući da su hrvatske šljunčane i pješčane plaže suočene s mnoštvom aktivnosti predsezonske dohrane, optimizacija tehničkih aspekata budućih projekata dohrane je nužna za održavanje ekološki zdravog ekosustava plaže.

Dr.sc. Damjan Bujak, mag.ing. aedif.

NUMERIČKO MODELIRANJE VALOVA NA PLAŽI PLOČE (KANTRIDA)

Upraviteljima plaža potreban je pouzdan alat za predviđanje erozijskih zona na žalu koji održavaju, u želji da se umanji količina intervencija i financijski trošak. Kroz znanstveni projekt, koristit će se sveobuhvatni numerički model kako bi se upoznali hidrodinamički procesi tijekom valnih situacija koji vladaju na šljunčanim žalima. Točnost numeričkog modela će se ocijeniti pomoću mjerenja na plaži Ploče (Rijeka). Korištenjem numeričkog modela, planiraju se definirati preporuke za održivo geometrijsko oblikovanje žala koje su primjenjive za hrvatsku obalu.