O projektu Beachex

Hrvatske šljunčane plaže pod pritiskom su brzorastuće turističke industrije koja zahtjeva povećanje postojećih kapaciteta nasipavanjem žala, a istovremeno trpe utjecaj pojačanih olujnih aktivnosti kao posljedicu klimatskih promjena. Projekt Beachex osmišljen je s namjerom da pruži tehničku podršku za dugoročno dohranjivanje plaža kako bi se postigao održivi porast kapaciteta plaža i smanjio utjecaj klimatskih promjena, a oslanja se na istraživanje i razumijevanje mehanizama erozije i oporavka šljunčanih plaža.

Ciljevi projekta Beachex

Razviti bazu podataka dohranjivanih plaža

provedbom digitalne ankete u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kako bi se razumijele postojeće dobre i loše prakse

Informirati javnost i jedinice lokalne samouprave o eroziji plaža

održavanjem radionica u Rijeci i Splitu o postojećim dobrim i lošim praksama, te aktivnostima projekta Beachex

Odrediti morfodinamičke karakteristike nasutih plaža

na temelju mjerenja na plaži Ploče (Kantrida) sustavom za video monitoring, pametnim oblutcima i hidrografskom plutačom u kombinaciji s geodteskim mjerenjima

Ocijeniti utjecaj dohranjivanja plaža na biljne i životinjske zajednice

višestrukim ronilačkim istraživanjima na plažama na području Rijeke, Primoštena, Vodica, Splita i Šibenika, u suradnji s biolozima mora

Opisati mehanizam oporavka nasutih plaža

vršenjem višestrukih numeričkih simulacija s ciljem izoliranja pojedinih utjecajnih faktora na održivost plaža

Predvidjeti utjecaj klimatskih promjena na održivost plaža

omogućujući pravodobno djelovanje s ciljem umanjenja neželjenih učinaka na plaže, turizam i gospodarstvo

Projektni tim Beachex

Članovi znanstvenog tima

Pronađi nas na ResearchGateu!

Institucije

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Lancaster University, Lancaster Environment Centre

Partneri

Sveučilište u RIjeci, Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Prirodoslovni Muzej Rijeka

Suradnici

Tehničko veleučilište u Zagrebu
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ministarstvo turizma
Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
Grad Rijeka
Rijeka Sport

Kontaktirajte nas

Dalibor Carević

+385 1 4639 309

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Hrvatska zaklada za znanost
Europski strukturni i investicijski fondovi