Uncategorized

Postavljen sustav za video-monitoring na plaži Ploče

Posted on

U rujnu 2020. na plaži Ploče, Kantrida, u Rijeci, postavljen je sustav za video-monitoring plaže u sklopu znanstvenog projekta Beachex. Kamere uz prateću elektroniku postavljene su u suradnji tvrtke LiveCam Croatia i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Analizom video materijala planira se dobiti kvantitativna informacija o uspinjanju valova na licu plaže tijekom olujnih situacija i […]

Vijesti

Održan Beachex Webinar

Posted on

U četvrtak, 8. listopada, 2020., uspješno je održan Beachex Webinar s temom „Održiva gradnja plaža – gradnja novih i povećanje kapaciteta postojećih plaža“. Webinar je održan putem platforme Zoom, te je na njemu sudjelovalo preko 50 sudionika zajedno sa 7 predavača i predavačica. Webinar se izvorno trebao održati u prostorima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, […]

Vijesti

Uspješno završena prva faza mjerenja na plaži Ploče (Kantrida, Rijeka)

Posted on

Prva faza mjerenje na plaži Ploče (Kantrida, Rijeka) završena je s ožujkom 2020. godine, a započela u prosincu 2019. godine. Tijekom prve faze mjerenja provedeno je više aktivnosti predviđenih planom projekta: eksperimentalno dohranjivanje plaže, geodetsko praćenje plaže, mjerenje morskih valova ispred plaže putem valografske plutače, praćenje morskih razina i oborine. Sljedeća faza mjerenje počinje u […]

Vijesti

Suradnici projekta Beachex s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci potpisali ugovor o provođenju znanstvenog projekta: „Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i podizanje morske razine”.

Posted on

Naši suradnici na projektu Beachex s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dr.sc. Čedomir Benac, dr.sc. Igor Ružić, dr.sc. Josip Rubinić te dr.sc. Suzana Ilić (Lancaster University, U.K.) potpisali su ugovor o provođenju znanstvenog projekta: „Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i podizanje morske razine”. Veselimo se suradnji, ali i spoznajama koje će proizaći […]