Vijesti

Formirana baza troškova dohranjivanja plaža na hrvatskoj obali

U veljači 2020. započeto je formiranje baze troškova dohranjivanja plaža na hrvatskoj obali za razdoblje između 2015. i 2019. godine. Formiranje baze jedna je od aktivnosti projekta Beachex, a podržali su je, kao i ostatak projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, te Ministarstvo turizma i sporta.

Baza sadrži podatke koje su ustupile općine navodeći pri tome troškove po pojedinim plažama, količinu korištenog materijala, izvođača radova dohranjivanja, granulaciju, izvorište materijala i koordinatu dohranjene plaže. Na temelju podataka o koordinatama dalje se prikupljaju podatci iz GIS-a, a nadopunjuju se zajedno i s podatcima iz Regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama koje su izradile županije 2015. godine.

Takva baza omogućuje analizu podataka koje sadrži na način da se bolje shvate prirodni procesi erozije i obnove plaža – na primjer, kakva se granulacija koristi na plažama koje se dohranjuju godišnje, a kakva na onima koje se dohranjuju rijetko? Kolika je prosječna cijena materijala korištenog za dohranu? Djelovanje kakvog vjetra je učestalo na plažama koje vrše redovito dohranjivanje? Takva, ali i brojna druga pitanja mogu se odgovoriti upravo temeljem analize prikupljenih podataka, a time nam i omogučiti bolje razumijevanje procesa erozije obale i kako ga spriječiti.