Članovi SZGF

PREDSJEDNICA

Anamarija Babić – 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (TMK)Domagoj Grabovac– 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (K)


Michele Škofić– 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (K)


          Domagoj Stamać– 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (K)


Goran Šincek– 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (K)


Nikol Marčetić– 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (K)


Josip Bogut– 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (K)


Josip Bošnjak– 1. godina diplomskog sveučilišnog studija (K)


Karlo Sučić– 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (HIDRO)


         Mario Stanić – 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (HIDRO)


Luka Rendulić– 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (GEO)


Marina Nevešćanin– 2. godina diplomskog sveučilišnog studija (OG)


Nikola Perković – poslijediplomski studij (K)


Nicola Rossi – poslijediplomski studij (GEO)


Ivona Ivić – poslijediplomski studij (OG)