Najaktivnije ženske sportske ekipe su ženska košarkaška ekipa, ženska malonogometna ekipa i ženska odbojkaška ekipa. Sve ekipe redovito nastupaju na Sveučilišnom prvenstvu.

Ženska košarkaška ekipa osvojila je 4. mjesto na prošlogodišnjem sveučilišnom prvenstvu, što je odličan rezultat!