Završni rad

Studentski Zbor Građevinskog fakulteta za sve studente 3. godine preddiplomskog studija organizira
interaktivno predavanje: “Završni rad”.


PRIJAVE se zatvarju u ČETVRTAK 28.5. u 15.00h


Prijava za sudjelovanje na predavanju: