Vijeće godišta

Sa početkom ove godine oformili smo Vijeće godišta studenata upravo kako bi se približili svakome studentu i uvidjeli na moguće nedostatke našeg fakulteta. Svaka godina dobila je svog predstavnika i zamjenika te Vas pozivamo da istima iznesete svoje primjedbe i/ili pohvale kako bi efikasnije djelovali u korist svih.

Predstavnici sudenata su:

Dario Medvidović, 1. godina preddiplomskog sveučilišnog studija
Tibor Babović, 1. godina preddiplomskog sveučilišnog studija

Bruno Ferenčak, 2. godina preddiplomskog sveučilišnog studija
Ines Maroš, 2. godina preddiplomskog sveučilišnog studija

Dominik Vidović, 3. godina preddiplomskog sveučilišnog studija
Marko Mikić, 3. godina preddiplomskog sveučilišnog studija

Studente diplomskog studija predstavljaju predstavnici Studentskog zbora.