Stegovni sud za studente

Stegovni sud za studente se imenuje iz redova nastavnika i studenata.
Članovi Stegovnog suda za studente su: 

Sara Banovec član, predstavnik studenata

Luka Glasnović zamjenik, predstavnik studenata