Rukomet

Muška rukometna ekipa jedan je od najboljih i najaktivnijih sportskih ekipa na Građevinskom fakultetu. Svake godine sudjeluju na Sveučilišnom prvenstvu, i redovno ostvaruju zapažen rezultat.

Rukomet 5

Rukomet 4

Rukomet 2