Odbori

Članovi Studentskog zbora Građevinskog fakulteta, kao legitimni predstavnici studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu biraju se u ukupno 3 fakultetska odbora. To su:

Odbor za nastavu

Odbor za jamstvo kvalitete

Odbor za udžbenike, skripte i publikacije

U svaki od navedenih odbora izabran je po jedan član Studentskog zbora Građevinskog fakulteta.

Na linku možete vidjeti popis ostalih fakultetskih Odbora, kao i informacije o svakome od njih.