O Zboru

Studentski zbor Građevinskog fakulteta studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Građevinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu te predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja.

Studentski zbor Građevinskog fakulteta bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta, najkasnije u roku od 3 mjeseca od provedenih izbora za studentski zbor Fakulteta.

Studentski predstavnici čine najmanje 15% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća, a broj studentskih predstavnika u ostalim tijelima Fakulteta određuje se temeljem općih akata Fakulteta.

Zadaća Studentskog zbora Građevinskog fakulteta je briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i o drugim pitanjima važnim za studente. 

Osim toga, zadaća Zbora je i poticanje izvannastavnih aktivnosti studenata i obavljanje drugih poslova od interesa za studente, u skladu s ciljevima i djelatnostima Studentskog zbora Građevinskog fakulteta.