2Jedna od aktivnijih ženskih sportskih ekipa je i ženska malonogometna ekipa. Nastupaju redovno na Sveučilišnom prvenstvu.

3