Nogometaši

Na posljednjem sastanku Studentskog zbora Građevinskog fakulteta odlučeno je da će se i ove godine održati “Malonogometni turnir Građevinskog fakulteta“. Trenutno traju pregovori sa sponzorima i voditeljima sportskih dvorana, a termin početka održavanja će biti uskoro određen. Predviđamo početak za 5-6 tjedana.

Detalje vezane za turnir, kotizacije, termine i ostalo pratite na našim web i facebook stranicama.

Važno je sudjelovati, a neka najbolji pobijedi!