Najaktivnije muške sportske ekipe na Građevinskom fakultetu su muška malonogometna ekipa, muška košarkaška ekipa i muška rukometna ekipa.

Muška malonogometna ekipa je u sezoni 2012./2013. osvojila odlično 1. mjesto na Sveučilišnom prvenstvu.