CROcces20

CROcces (Croatia’s Conference of Civil Engineering Stundents)je već spomenuta novinama našeg zbora, novina kojom smo odlučili napraviti korak dalje u radu zbora i promociji našeg fakulteta. Planirana za razdoblje kroz 2020 godinu, CROcces bit će prva međunarodna konferencija studenata građevinarstva  na našem fakultetu. Planiramo sudjelovanje od preko 100 polaznika što iz Hrvatske što iz inozemstva. Na samoj konferenciji cilj nam je predstaviti neke od aktualnih tema u prateći trendove u građevinarstvu kroz razna predavanja, radionice te neizbježne posjete gradilištima. Polaznicima će se osim znanja omogućiti stvaranje novih prijateljstva te dijeljenje iskustva sa polaznicima iz raznih dijelova svijeta.