Drago BaraćPREDSJEDNIK

Drago Barać – 1. godina diplomskog sveučilišnog studija

 

 

Ivan ČolićZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Ivan Čolić – 3. godina preddiplomskog sveučilišnog studija

 

 

Anamarija Perić

 

Anamarija Perić – 1. godina diplomskog sveučilišnog studija,

član Odbora za nastavu

 

Marin Borzić

 

Marin Borzić - 2. godina preddiplomskog sveučilišnog studija, 

član Odbora za udžbenike, skripte i publikacije

 

Mate Pinjuh

 

Mate Pinjuh – 2. godina diplomskog sveučilišnog studija, 

član Odbora za jamstvo kvalitete

 

Matej Mihić

 

Matej Mihić poslijediplomski doktorski studij, 

član Stegovnog suda za studente

 

Mislav Stepinac

 

Mislav Stepinac - poslijediplomski doktorski studij,

član Stegovnog suda za studente

 

Đani Adžić

 

Đani Adžić - 3. godina preddiplomskog sveučilišnog studija

 

 

Stipe Tolić

 

Stipe Tolić - 2. godina diplomskog sveučilišnog studija

predstavnik Studentskog zbra Građevinskog fakulteta u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu

 

Gordon Gilja

 

Gordon Gilja - poslijediplomski doktorski studij,

 

 

Filip Bagarić

 

Filip Bagarić – 2. godina diplomskog sveučilišnog studija

 

 

Zvonimir Barać

 

Zvonimir Barać – završio diplomski studij