Koliko puta mogu upisati isti predmet?

Na zahtjev Sveučilišta naš fakultet je donio odluku o ukidanju prava na treći (i više) upis predmeta. Treći upis je po Bolonjskom procesu zabranjen, a gotovo smo jedini fakultet koji je takvu opciju imao sve do sad. Za brucoše koji upisuju prvi put prvu godinu (jesen 2014.g.) odluka stupa na snagu odmah u  akademskoj godini 2014/15. Za ostale, nas koji smo već upisani, odluka stupa na snagu od akademske godine 2015/16. To u praksi znači da ako ste neki predmet upisali ove godine (2013./14.) prvi put, npr. Mehanika 2, moći će te ga upisati 3 puta, ako ste ga upisali drugi put, onda će te ga moći upisati 4 puta.


Nadležni liječnik za studente Građevinskog fakulteta?

Od 22. rujna 2014. godine nova nadležna liječnica je: Dr. Ivana Aušperger Majcen
Ordinacija se nalazi na adresi: H. Macanovića 2A, Gajevo, Jarun
Telefon:  01/3831-541
Radno vrijeme: parni datumi poslije podne, neparni datumi prije podne

Studentski intranet?

U gornjem desnom kutu na stranici faksa nalazi se gumb “Login“. Unošenjem podataka i logiranjem, u izborniku (narančastoj traci) se otvara nova opcija “STUDENTSKI INTRANET” u kojem su izdvojeni samo oni predmeti na koje je korisnik upisan i vijesti vezane za te predmete. Na ovaj način mnogo je lakše doći do korisnih informacija.

 Težinski prosjek

Prilikom formiranja rang listi za upis na diplomski studij kao glavni kriterij koristi se težinski prosjek ocjena na preddiplomskom studiju. Težinski prosjek je prosjek u kojem ocjena iz pojedinog predmeta sudjeluje u ukupnom prosjeku u onolikoj mjeri koliko predmet teži ECTS bodova u odnosu na ukupno ostvarani broj ECTS bodova.
Npr. Matematiku 1, koja teži 9 ectsova, imate 5  a Povijest graditeljstva, koja teži 3 ectsa imate 4. Vaš težinski prosjek je (9*5+3*4)/(9+3) što iznosi 4,75. Vaš težinski prosjek od ove godine piše i na studomatu na dnu stranice “podaci o studentu/status predmeta”. Za predviđanje prosjeka i kalkuliranje posužite se (potreban download) i našom excel tablicom.

Koliki prosjek mi treba da “upadnem” na diplomski ili željeni smjer?

Potreban prosjek se dosta mijenja ovisno o godinama što možete vidjeti iz rang listi prethodnih godina.
                                                          2010     2011       2012      2013      2014