Dobro je znati

Koliko puta mogu upisati isti predmet?

Na zahtjev Sveučilišta naš fakultet je donio odluku o ukidanju prava na treći (i više) upis predmeta. Treći upis je po Bolonjskom procesu zabranjen, a gotovo smo jedini fakultet koji je takvu opciju imao sve do sad.

Nadležni liječnik za studente Građevinskog fakulteta?

Nadležni liječnik Građevinskog fakulteta je SEBASTIJAN CUNJAC, dr. med.

Radno vrijeme ordinacije:   parni datumi – popodne, neparni datumi – dopodne

Adresa: Dom zdravlja Gajevo-Jarun, H. Macanovića 2A, Gajevo, Jarun (2. kat)

Telefon: +385 1 3831 541

bacc. med. techn:   Marina Marinić

E-pošta:   marina.marinic@stampar.hr

Više informacija o uslugama možete potražiti ovdje.

Studentski intranet?

U gornjem desnom kutu na stranici faksa nalazi se gumb “Login“. Unošenjem podataka i logiranjem, u izborniku (narančastoj traci) se otvara nova opcija “STUDENTSKI INTRANET” u kojem su izdvojeni samo oni predmeti na koje je korisnik upisan i vijesti vezane za te predmete. Na ovaj način mnogo je lakše doći do korisnih informacija.

 Težinski prosjek

Prilikom formiranja rang listi za upis na diplomski studij kao glavni kriterij koristi se težinski prosjek ocjena na preddiplomskom studiju. Težinski prosjek je prosjek u kojem ocjena iz pojedinog predmeta sudjeluje u ukupnom prosjeku u onolikoj mjeri koliko predmet teži ECTS bodova u odnosu na ukupno ostvarani broj ECTS bodova.
Npr. Matematiku 1, koja teži 9 ectsova, imate 5  a Povijest graditeljstva, koja teži 3 ectsa imate 4. Vaš težinski prosjek je (9*5+3*4)/(9+3) što iznosi 4,75. Vaš težinski prosjek od ove godine piše i na studomatu na dnu stranice “podaci o studentu/status predmeta”. Za predviđanje prosjeka i kalkuliranje posužite se (potreban download) i našom excel tablicom.

Za svako dodano pitanje stojimo Vam na raspolaganju na svim društvenim mrežama, na stzbor@grad.hr ili nam jednostavno dođite u posjetu u sobu br.1 bit ćete nam dragi gosti 😉