Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
preddiplomski studij, zimski semestar
Deskriptivna geometrijaLITERATURAobavezna:
  • S. Gorjanc, E. Jurkin, I. Kodrnja, H. Koncul: DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA, Sveučilišni web-udžbenik

    preporučena:
  • I. Babić, S. Gorjanc, A. Sliepčević, V. Szirovicza: Nacrtna geometrija - zadaci, HDGG, Zagreb, 2007.
  • V. Szirovicza, E. Jurkin: Deskriptivna geometrija, CD-ROM (PowerPoint), Zagreb, 2005