Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
preddiplomski studij, zimski semestar, ak. god. 2022./23.
Deskriptivna geometrija
DEMONSTRATORI


Petra Bašić (petra.basic@student.grad.hr)
ponedeljkom od 18-20h

Nea Husić (nea.husic@student.grad.hr)
petkom 15-17h

Helio Radman Čusak (helio.radman.cusak@student.grad.hr)
četvrtkom od 14-16h


Dolazak na demonstrature nužno je najaviti putem elektroničke pošte na adresu demontratora dan prije dolaska. Ukoliko nitko nije najavio dolazak demonstratori nisu dužni održati termin demonstratura.