Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
preddiplomski studij, zimski semestar, ak. god. 2019./20.
Deskriptivna geometrija
DEMONSTRATORI


Matija Jurčević (matija.jurcevic@student.grad.hr)
četvrtak 14-16h u učionici Ku3

Doris Jakulj (djakulj@student.grad.hr)
utorak 15-17h u učionici 219

Krešimir Kolesarić (kresimir.kolesaric@student.grad.hr)
petak 10-12h u učionici Ku1


Ukoliko tijekom prvih pola sata nitko ne dođe na konzultacije, demonstratori nisu dužni dalje boraviti na tom mjestu. Ako namjeravate doći kasnije kontaktirajte ih e-mailom.