Vijesti

Sažetak ankete o dohranjivanju plaža u Hrvatskoj

Završetkom projektnih aktivnosti koje su obuhvaćale prikupljanje i analizu podataka o dohranjivanju plaža na hrvatskoj obali, pripremili smo kratki sažetak najzanimljivijih rezultatata. Sažetak je moguće preuzeti ovdje.

One thought on “Sažetak ankete o dohranjivanju plaža u Hrvatskoj

  1. Mogu li se dobiti podaci o dohranjivanju za Grad Crikvenicu.
    Mislim pri tome na: ukupni broj plaža i troškove dohranjivanja po godinama za Grad Crikvenicu.
    Što se mene tiče može i komletne podatke koje ste dobili za Grad Crikvenicu u sklopu ove ankete.

Comments are closed.